Beskyd Model Kit Show 2016

• 30. dubna – 1. května 2016
• Kulturní dům Kopřivnice

20. ročník veřejné mezinárodní otevřené výstavy prací modelářů, sběratelů a majitelů sbírek modelů spojené s hodnocením ve vyhlášených kategoriích. Součástí byl prodej modelářských pomůcek, stavebnic a materiálů a doprovodné zábavné akce.

Modelářskou soutěž mládeže vyhlašovala LUNA Příbor, svč a pořadatelé 20. ročníku Beskyd Model Kit Show.

Soutěže „Moravský knipl“„Moravský šrapnel“ vyhlašoval Modelářský klub TORA Příbor společně s LUNA Příbor, svč pro 10 nejzajímavějších modelů letadel a 10 nejzajímavějších modelů vojenské techniky.

Ve dnech 30. dubna a 1. května 2016 se konal v prostorách Kulturního domu v Kopřivnici 20. ročník mezinárodní výstavy a soutěže „BESKYD MODEL KIT SHOW“. Návštěvnost přesahovala 3 000 návštěvníků. Na hlavní části výstavy bylo k vidění přes 1 500 modelů, z toho 700 soutěžních modelů z více jak 40ti registrovaných modelářských klubů. Akce se tradičně zúčastnili modeláři z Polska, Slovenska, Maďarska, Holandska, Rakouska a Francie. V rámci organizovaných soutěží se uskutečnila i mezinárodní soutěž „Poháry EU“, která je společným projektem modelářských klubu v rámci „Visegradské skupiny“. Díky spolupráci s modelářským klubem TORA Příbor a LUNA PŘÍBOR, SVČ se uskutečnila i samostatná soutěž modelářů do 16ti let. Té se zúčastnilo také mnoho mladých modelářů z Polska a Slovenska.
Souběžně probíhaly v interiéru kulturního domu a venkovních prostorách doprovodné akce. Již po čtvrté byla nainstalována ve vnitřních prostorách expozice železničního modelářství modelářů z Chocně, která patří mezi oblíbené atrakce, zejména u nejmladších návštěvníků. Také využití prostoru hudebního salonku pro virtuální stimulace řízení letadel bylo přínosem k pořádané akci.
Díky pokračující spolupráci s firmou Tatra bylo možné umístit do jejího výstavního velkoplošného stanu dálkově řízené modely pozemní techniky automobilů a speciálů, které se v letošním roce rozšířily o další modely vozidel OFF ROAD a DAKAR RALLYE. Tradičně spolupracovala i skupina klubu vojenské historie v napoleonských uniformách.
Velkou atrakcí byl exponát repliky letounu z 1. světové války a funkční model zmenšené parní lokomotivy, který po celou dobu výstavy povozil velký počet dětí.
Předávání cen a trofejí se osobně zúčastnil místostarosta města Kopřivnice, ředitelka LUNY PŘÍBOR,SVČ a zástupci modelářských klubů.

Za KPM TORA PŘÍBOR
Ing. Jan Štědrý