Aktuální informace

Poštovní známka

II. ročník výtvarné soutěže pro děti základních a středních škol pořádaný Klubem filatelistů Příbor ve spolupráci s LUNA Příbor, svč.

Soutěžní téma je „Příbor na známce“ – historie, stavitelství, kultura, sport, příroda.

Výtvarné návrhy známek společně s přihláškou do soutěže odevzdávejte v Luně do 23. 10. 2017.

Výstava s vyhodnocením soutěže se bude konat 29. 10. 2017 v 10:00 v prostorách Kulturního domu Příbor.

Informace: Lenka Nenutilová, tel. 732 902 256

Kroužky, kluby a kurzy ve školním roce 2017/2018

Přinášíme nabídku kroužků, klubů a kurzů pro školní rok 2017/2018 s termíny zahajovacích schůzek.

Zumbička | Foto: A. Slatinský (WP)

 

Připravujeme

Podzimní pohádkové putování

• 20. října 2017 | pátek | 15:00 – 16:30
• zahrada MŠ Kamarád, ul. Švermova

Pohádkové putování s plněním různých úkolů pořádané ve spolupráci s MŠ Kamarád na ul. Švermova. Po splnění všech úkolů dostanou děti malou odměnu.

2015-10-23_152226

Vstupné: 20 Kč

Informace: Kateřina Bukovjanová, tel. 778 013 156

Sobotní tvořivá dílna

• 21. října 2017 | sobota | 14:00 – 18:00
• v Luně

Veškerá tvoření jsou určena veřejnosti a je nutné rezervovat si místo!
 

Keramické tvoření
Volná tvorba, točení na kruhu.
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč
Vede: K. Fojtíková

Hedvábné tvoření
Malování na šálu nebo kravatu.
Vstupné: 100 Kč + materiál
Vede: K. Bukovjanová

Korálkování
Výrobek bude upřesněn později.
Vstupné: dospělí 200 Kč, děti 100 Kč
Vede: V. Kalmusová

Informace: Lenka Nenutilová, tel. 732 902 256

Setkání účastníků tvořivého tábora

• 26. října 2017 | čtvrtek | 8:00 – 16:00
• v Luně

Akce pro děti z tvořivého letního tábora jejich kamarády.

Program: výtvarné tvoření, procházka, hry.
S sebou: převlečení, přezůvky, psací potřeby.

Přihlášky se přijímají v Luně do 24. října!

Cena: 100 Kč (svačina, oběd, materiál)

Informace: Kateřina Bukovjanová, tel. 778 013 156, Jaroslava Lupíková, tel. 604 188 186

Turnaj ve stolním tenisu

• 27. října 2017 | pátek | 8:30 – 12:00
• Příbor, TJ Sokol

Prázdninový turnaj ve stolním tenisu ve spolupráci s TJ Sokol Příbor.

Startovné: 10 Kč

Informace: Jaroslava Lupíková, tel. 604 188 186 nebo K. Erle, tel. 603 751 700

Poštovní známka

• 29. října 2017 | neděle | 10:00
• Kulturní dům Příbor

Soutěž určená žákům základních a středních škol, pořádaná ve spolupráci s Klubem filatelistů Příbor. Téma soutěže je „Příbor na známce“ – historie, kultura, sport, příroda.
Soutěží se ve věkových kategoriích: 5 – 6 let, 7 – 10 let, 11 – 15 let.

Výtvarné návrhy známek společně s přihláškou do soutěže musí být odevzdány v Luně Příbor nejpozději do 23.10.2017 (termín ukončení soutěže).

Informace: Lenka Nenutilová, tel. 732 902 256