Přátelské setkání účastníků zájezdu do Chorvatska

• 16. listopadu 2018 | pátek | 18:00
• v Luně

Občerstvení si zajišťuje každý sám. Fotodokumentaci s sebou.

Informace: Lenka Nenutilová, tel. 732 902 256