Francouzština

Zahajovací schůzka: středa | 6. 1. | 16:00 | Luna
Vedoucí: Zdeňka Bučková
Zápisné: žáci 800 Kč, dospělí 1 500 Kč

Mírně pokročilí. Pro žáky i dospělé.