Zájezd do Vídně

• 8. prosince 2007 (so)
• Vídeň, Rakousko

Tradiční autobusový zájezd za předvánoční atmosférou a vánočním punčem do Vídně. Skvělou průvodkyní účastníkům byla paní Z. Tvarůžková.