Malování ve Zvonečku

• 11. března 2016
• v Mateřském centru Zvoneček

Obrázky z malování na hrnečky nebo skleničky ve Zvonečku