Zlatá včela 2016

• 7. – 8. května 2016
• Příbor

Dne 7. až 8. května 2016 do našeho města Příbor zavítalo 87 mladých včelařů z 15ti včelařských kroužků na oblastní kolo soutěže členů včelařských kroužků mládeže moravskoslezské oblasti, které pořádal Český svaz včelařů ZO Příbor ve spolupráci s LUNOU PŘÍBOR, SVČ.
V sobotu v dopoledních hodinách po slavnostním zahájení si mladí včelaři měřili své znalosti a dovednosti v  soutěžních disciplínách. Znalosti v botanice museli prokázat poznáním 10 rostlin, určovali a popisovali funkci 10 včelařských pomůcek. V rámci mikroskopování určovali preparát, v praktické části popisovali práci ve včelstvu a vyplnili test z včelařských znalostí, kde museli odpovědět na 30 otázek.
Odpoledne, po obědě byl pro mladé včelaře a vedoucí kroužků připraven doprovodný program – procházka po městské památkové rezervaci. Navštívili Rodný dům S. Freuda, věž farního kostela, zahrady piaristického kláštera a piaristický klášter včetně muzea. V zahradách piaristického kláštera se dozvěděli prostřednictvím kronikářky paní Ireny Nedomové, mnoho zajímavostí o historii města.
Ve večerních hodinách se mladí včelaři vydali směrem k chatařské oblasti Orinoko, kde si mohli opéci špekáčky a zasoutěžit v různých hrách, které pro ně připravili vedoucí kroužků. V neděli pokračoval v dopoledních hodinách doprovodný program. Všichni účastníci navštívili Technické muzeum v Kopřivnici. Prohlídku muzea měli mladí včelaři zpestřenou plněním různých otázek, hádanek, rébusů, které se vztahovaly k exponátům. Odpovědi zaznamenávali do pracovního sešitu Dráčka Tatrováčka.
Soutěž „ZLATÁ VČELA“ byla ukončena vyhlášením výsledků. Na 1. místě v mladší kategorii se umístila Tereza Šusterová z Oder, 2. místo obsadil Jakub Molenda z Frýdku Místku a na 3. místo se umístil Martin Weidinger z Příbora. Ve starší kategorii byli mladí včelaři z Příbora velmi úspěšní. Na 1. místě se umístil Daniel Bula z Příbora a na 2 místě Jaromír Horkel, rovněž z Příbora, 3. místo obsadil Pavel Ponek z DDM Třinec. Co se týká umístění družstev, na 1. místě se umístili mladí včelaři z Příbora, 2. místo náleželo DDM Třinec a na třetím místě se umístilo družstvo z Oder.
Děkujeme všem sponzorům, kteří soutěž finančně podpořili a ostatním za pomoc při soutěži. Poděkování patří Českému svazu včelařů, z. s., Městu Příbor, Krajskému úřadu v Ostravě, obcím Kateřinice, Trnávka, Skotnice, Gurmánu Sedlnice, ZŠ Příbor, Jičínská, Školní jídelně Komenská, manželům Horklovým, V. Putalovi, I. Nedomové, J. Monsportovi a E. Plišové.

Za LUNU PŘÍBOR, SVČ
Lenka Nenutilová, ředitelka