Street Dance I

Zahajovací schůzka: úterý | 15. 12. | 15:00 | Luna
Vedoucí: Jiřina Šimečková
Zápisné: 800 Kč

Pro žáky do 6 do 10 let.