Street Dance

zahajovací schůzka: 2. 10. 2017 | pondělí | 15:00| Luna
Vedoucí: J. Šimečková
Zápisné: 600 Kč/rok