Ruština

Zahajovací schůzka: úterý | 5. 1. | 17:30 | Luna
Vedoucí: Nina Černá
Zápisné: žáci 800 Kč, dospělí 1 500 Kč

Mírně pokročilí. Pro žáky a dospělé.