Zájezd do Vídně

• 3. prosince 2011 (so)
• Vídeň (Rakousko)

Tradiční zájezd do Vídně za předvánoční atmosférou s průvodkyní paní Z. Tvarůžkovou. Prohlédli jsme si pamětihodnosti v centru Vídně a navštívili vánoční trhy před radnicí, na náměstí Marie Terezie a v parku před kostelem Sv. Karla Boromejského.