Nabídka kroužků, klubů a kurzů

Činnost kroužků pro tento školní rok byla ukončena. Nabídku kroužků, klubů a kurzů pro školní rok 2019/2020 uveřejníme na začátku září.