Show Dance

Zahajovací schůzka: pátek | 8. 1. | 17:00 | Luna
Vedoucí: Renáta Fialová
Zápisné: 800 Kč

Pro holky a kluky od 12 do 15 let.

Předcvičuje instruktorka se specializací na tělesnou výchovu pro děti a mládež.