Obnovení provozu

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020, obnovujeme od 11. 5. 2020 provoz u vybraných kroužků. Podrobné podmínky pro provoz najdete v dokumentu „Ochrana zdraví a provoz středisek volného času v období do konce školního roku 2019/2020“.

Činnost bude obnovena při splnění těchto podmínek:

  • Vstup do budovy bude umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům nebo doprovodu.
  • Při prvním vstupu do budovy předloží účastník čestné prohlášení o neexistenci příznaků
    virového infekčního onemocnění (u nezletilých podepsané zákonným zástupcem). Bez tohoto prohlášení nemůže být účastníkovi vstup do budovy umožněn.
  • Všichni účastníci jsou povinni ve společných prostorách nosit roušky; každý účastník musí mít s sebou sáček na uložení roušky.
  • Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla uvedená v pokynech. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění účastníka (u nezletilých jejich zákonného zástupce), je důvodem k jeho nevpuštění do budovy (popř. k vyřazení účastníka).