Poděkování

Děkujeme našim švadlenkám – Olince Valuchové, Milušce Bergrové, Milce Filipové, Vlastě Podstavkové a Ivoně Godasové, které nám po dobu přerušení činnosti pomáhaly šít roušky pro domov seniorů a občany města Příbora.