Vracení části úplaty zápisného

Vážení rodiče, vážení klienti,
rozhodli jsme vrátit Vám poměrnou část zápisného za neuskutečněnou činnost v kroužcích a kurzech v době přerušení činnosti v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, a to za těchto podmínek:

  1. Poměrnou část zápisného vrátíme u kroužků a kurzů, které neobnovily činnost od 11. května 2020.
  2. Výše vracené poměrné části zápisného je stanovena ve výši 1/3 ročního zápisného.
  3. Vrácení provedeme na základě podepsané písemné žádosti podané nejpozději do 31. srpna 2020 bezhotovostně na bankovní účet.

Žádosti, s ohledem na hygienická omezení, vhazujte do schránky umístěné u vchodu do budovy nebo zasílejte e-mailem na adresu luna@lunapribor.cz. Při zaslání žádosti emailem je nutné žádost vytisknout, podepsat a naskenovanou nebo nafocenou (ve formátu PDF, JPG, PNG) ji připojit jako přílohu zprávy.