Pěvecký kroužek Valentinek

Zahajovací schůzka: pátek | 8. 1. | 15:00 | Luna
Vedoucí: Mgr. & Mgr. Art. Blanka Hrubá
Zápisné: 500 Kč

Pro žáky od 6 do 12 let.