Usnesení vlády o přijetí krizového opatření

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.
zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky. Návštěva středisek volného času není mezi povolenými výjimkami.