Tvořivý tábor

• 22. – 26. srpna 2022 | pondělí – pátek
• v Luně

Příměstský tábor s ubytováním v Luně určený dětem od 7 do 12 let.

Program: hry, soutěže, výlety, výrobky z přírodnin, papírů.

Cena: 1 800 Kč

Informace: Kateřina Bukovjanová, tel. 778 013 156