Chovatelé

Zahajovací schůzka: středa | 16. 12. | 15:00 | Luna
Vedoucí: Kateřina Klimková
Zápisné: 600 Kč

Kroužek zaměřený na získávání znalostí o drobném zvířectvu, psech a exotickém ptactvu. Členové se učí správně pečovat o zvířata. Součástí je i účast na soutěžích a výstavách.

Pro žáky od 6 do 15 let.