Rybáři

Zahajovací schůzka: středa | 16. 12. | 16:00 | Luna
Vedoucí: Ladislav Lupík
Zápisné: I. ročník 400 Kč, II. ročník 250 Kč

Pro žáky od 8 do 15 let.

Členové provádějí teoretický i praktický nácvik rybolovné techniky, učí se poznávat živočichy žijící kolem vody a ve vodách. Cílem je složení závěrečné zkoušky a získání povolenky k rybolovu.