Aktuální informace

Vracení části úplaty zápisného

Vážení rodiče, vážení klienti,
rozhodli jsme vrátit Vám poměrnou část zápisného za neuskutečněnou činnost v kroužcích a kurzech v době přerušení činnosti v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, a to za těchto podmínek:

  1. Poměrnou část zápisného vrátíme u kroužků a kurzů, které neobnovily činnost od 11. května 2020.
  2. Výše vracené poměrné části zápisného je stanovena ve výši 1/3 ročního zápisného.
  3. Vrácení provedeme na základě podepsané písemné žádosti podané nejpozději do 31. srpna 2020 bezhotovostně na bankovní účet.

Žádosti, s ohledem na hygienická omezení, vhazujte do schránky umístěné u vchodu do budovy nebo zasílejte e-mailem na adresu luna@lunapribor.cz. Při zaslání žádosti emailem je nutné žádost vytisknout, podepsat a naskenovanou nebo nafocenou (ve formátu PDF, JPG, PNG) ji připojit jako přílohu zprávy.

Otevřené kroužky

PONDĚLÍ
Korálkování, 16:00 – 18:00

ÚTERÝ
Street Dance II (15:30 – 17:00) * Street Dance III (17:00 – 18:30) * Mažoretky II (17:00 – 18:00) * Ruština (17:30 – 19:30)

STŘEDA
Street Dance II (13:30 – 15:00) * Street Dance III (15:00 – 16:30) * Rybáři (16:00 – 17:30)

ČTRVRTEK
Modeláři (16:30 – 18:30) * Mažoretky II (17:00 – 18:00) * Kreativ (17:00 – 19:00)

PÁTEK
Show Dance (čas bude upřesněn)

SOBOTA
Capoeira I, II (17:00 – 18:30)

Obnovení provozu

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020, obnovujeme od 11. 5. 2020 provoz u vybraných kroužků. Podrobné podmínky pro provoz najdete v dokumentu „Ochrana zdraví a provoz středisek volného času v období do konce školního roku 2019/2020“.

Činnost bude obnovena při splnění těchto podmínek:

  • Vstup do budovy bude umožněn pouze účastníkům, nikoli rodičům nebo doprovodu.
  • Při prvním vstupu do budovy předloží účastník čestné prohlášení o neexistenci příznaků
    virového infekčního onemocnění (u nezletilých podepsané zákonným zástupcem). Bez tohoto prohlášení nemůže být účastníkovi vstup do budovy umožněn.
  • Všichni účastníci jsou povinni ve společných prostorách nosit roušky; každý účastník musí mít s sebou sáček na uložení roušky.
  • Účastníci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla uvedená v pokynech. Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění účastníka (u nezletilých jejich zákonného zástupce), je důvodem k jeho nevpuštění do budovy (popř. k vyřazení účastníka).

Poděkování

Děkujeme našim švadlenkám – Olince Valuchové, Milušce Bergrové, Milce Filipové, Vlastě Podstavkové a Ivoně Godasové, které nám po dobu přerušení činnosti pomáhaly šít roušky pro domov seniorů a občany města Příbora.

Připravujeme

Prázdninové putování

• 1. – 3. července 2020 | středa – pátek
• v Luně a okolí

Příměstský tábor pro děti od 7 do 12 let. Denně od 8:00 do 16:00.

Program: hry, soutěže, vycházky do okolí.

Cena: 600 Kč

Informace: Kateřina Bukovjanová, tel. 778 013 156

Letní tábor Hadinka

• 3. – 12. července 2020 | pátek – neděle
• Klokočov u Vítkova, Hadinka

Letní tábor pro děti od 7 do 18 let ve Sportovním a turistickém centru Hadinka.

Program:
Pobyt v kolektivu v přírodě, celotáborová hra „Cesta kolem světa“, soutěže, výlety, hry, táboření, koupání, stezka odvahy.

Cena:
4 100 Kč/dítě, sourozenci 3 900 Kč/dítě

Informace: Lenka Nenutilová, tel. 732 902 256

Uherské Hradiště a okolí

ZRUŠENO! Zájezd nelze uskutečnit při nařízených omezeních.

• 13. – 19. července 2020 | pondělí – neděle
• Uherské Hradiště a okolí

Poznávací zájezd do Uherského Hradiště a okolí s výjezdem do Trenčianských Teplic a Piešťan. Návštěva kulturních památek, výlety do okolí. Určeno široké veřejnosti.

Doprava autobusem, ubytování s polopenzí.

Cena: 5 500 Kč

Informace: Kateřina Bukovjanová, tel. 778 013 156

Příměstský indiánský tábor

• 20. – 24. července 2020 | pondělí – pátek
• v Luně a okolí

Letní tábor pro děti od 6 do 12 let. Denně od 8:00 do 16:00.

Program: hry, soutěže, výlety, relaxace.

Cena: 1 800 Kč (ubytování, plná penze + pitný režim, program)

Informace: Jaroslava Lupíková, tel. 604 188 186

Taneční tábor

• 10. – 14. srpna 2020 | pondělí – pátek
• v Luně a okolí

Letní tábor pro děti od 7 do 15 let.

Program: hry, soutěže, výlety, tanec

Cena: 1 500 Kč (ubytování, plná penze + pitný režim, program)

Informace: Jaroslava Lupíková, tel. 604 188 186